Nummer 19, juni 2005

Detta nummer ställs färdigt inför ConCeive, Swecon 2005

Ur innehållet

Om fandoms tröttsamheter och hur de ledde fram till ett sf-läger

Ett ganska långt avsnitt om vissa aspekter av fandom som man kan bli
väldigt trött på. När man försöker attackera sådant på ett konstruktivt vis kan det leda till sådant som den sf-helg som hölls i vintras.

De epostlistor som nämns i artikeln är

Mitt första möte med andra sf-fans

Av Elias

Möte med Erik Granström

Av Mattie

Science Fiction, 5p

Av Henrik, om denna kurs.

Spelandets roll i samhället

Tredje delen av Torbjörns serie om spel.

Det handlar inte om hasardspel, utan om datorspel och hur de kan vara till nytta. Den som vill läsa mer om hur VR kan hjälpa barn med smärta kan börja här och här.

Antimateria!

Åka berättar om praktiska användningsområden för antimateria, som kanske inte kommer att finnas i någon stor utsträckning på ganska lång tid framöver. Det handlar också lite om vad antimateria faktiskt är och hur man producerar och handskas med det.

Dessutom

Insändare, småprat, minnen från Göteborg.

Här finns också en liten tillbakablick på en annan Göteborgskongress, Akrostikon 2001

Annons