Med tanke på att jag använder dem flera gånger i veckan känns det konstigt att inte alla känner till dem — jag måste tipsa.

The Encyclopedia of Science Fiction kommer inte i någon mer utgåva på papper, men utvecklas och utvidgas på nätet. Detta är alltså det oundgängliga referensverket som påbörjades av John Clute och Peter Nicholls. Jag har andra utgåvan i hyllan, men det är förstås till den uppdaterade webbversionen jag går när jag verkligen vill nysta i något tema eller motiv eller veta mer om någon författare.

Internet Speculative Fiction Database (ISFDB) är en fantastiskt omfattande databas över olika verk. Här går det att se vilka antologier en viss novell blivit publicerad i, och vilka alternativa titlar en viss bok givits ut under, och så vidare. Jag har vaga minnen av att jag nog har hittat felaktigheter i ISFDB någon gång, men med tanke på hur mycket det finns där må det väl vara förlåtet ifall någon detalj missats någonstans.

Annonser