Äntligen är jag framme vid den sista (senaste) novellen i mitt projekt att läsa alla som belönats med Hugopriset! Ambitionen var att läsa en i veckan, men tidvis har det inte riktigt blivit så.

”The Water That Falls on You from Nowhere” vann alltså 2014. Den publicerades ursprunglinen online, på Tor.com och finns att läsa där. Det går att lyssna på en poddversion också.

Temat här är sanning och lögn, och vad som händer med mänskliga relationer när det inte längre är möjligt att ljuga. Huvudpersonen är homosexuell, men har inte kommit ut för sin familj som är första generationens invandrare från Kina. Det handlar alltså också om kulturkrockar, och om identitet, och om kärlek förstås — romantik utan för mycket gull, som funkar i min smak. Kombinationen av ingredienser bäddar för en intressant berättelse, och det hela fungerar väldigt bra. Jag tycker att slutet var bra också.

Detta är en av dessa noveller som inte känns som renodlad science fiction, en som balanserar på gränsen till fantasy — men allt beror ju på hur läsaren kategoriserar genrer. Läser du kommentarerna på på Escape Pods inläsning (av författaren själv) finns där också flera kommentarer av den sura sorten, som inte tycker att detta var riktig sf.

Själv tycker jag inte att det är så noga. Om John Chu hade försökt uppfinna en (pseudo)vetenskaplig förklaring till varför folk inte längre kan ljuga hade berättelsen fortfarande funkat. Vattnet som faller över lögnare är ändå väldigt kraftfullt beskrivet, och det är ju inte själva mekanismen bakom det hela som berättelsen handlar om, utan hur människor reagerar på den nya situationen.

Och just detta, människor som förhåller sig till förändring, det är ett väldigt sf-artat grepp.

Annonser