Det här inlägget är en bearbetad och förkortad översättning av So You Want to Vote on Worldcon Location? Yay! från bloggen ArisiaCrystal. Crystal uppmuntrade mig att översätta den här texten, för att fler ska rösta — och förhoppningsvis rösta på Helsingfors inför 2017! Om du missade det kan du höra mig prata med Crystal Huff (och Eemeli Aro) om grejen med världskongresser och varför det är bra att ha en i Finland (MP3).

Världskongressen (The World SF Convention) äger rum på olika platser varje år, och i princip kan alla som intresserar sig för det vara med och rösta om var det blir. Tyvärr är det ganska snårigt att sätta sig in i hur det går till, och det leder till sånt som att folk kan jobba för ett världskongressbud utan att själva vara på det klara med att de kan rösta. Det är begripligt, om än synd, att en ganska liten del av alla medlemmar engagerar sig i omröstningen. Men de kan vi ändra på!

Här följer alltså lite instruktioner och förklaringar av hur omröstningen fungerar.

Det första kravet: medlemskap i en världskongress

Det första du behöver för att rösta om var världskongressen ska äga rum är ett medlemskap i världskongressen två år före det år du vill rösta för. Det kan vara ett stöjande medlemskap (”Supporting membership”, som alltså inte räcker för att delta i kongressen) eller ett fullständigt medlemskap. Det viktiga är att du får rösta om världskongressen två år framåt i tiden från den kongress du är medlem i.

Om du skulle vilja rösta på Helsingforsbudet, Helsinki in 2017 behöver du alltså vara medlem i Sasquan, Worldcon 2015.

Du kan skaffa ditt medlemskap på flera sätt, men det enklaste är troligen att köpa det online. Kostnaden stiger med tiden, så det är bra att skaffa det så tidigt som möjligt om du ändå har bestämt dig för att du vill ha ett.

Kan du inte delta i kongressen personligen finns det ändå trevliga saker som hör till ett medlemskap. Utöver rätten att rösta om framtida världskongresser får du också både nominera och rösta för Hugo-priserna!

Behövs också: röstningsavgift och röstsedel

Någon gång kring 15 juli kommer den förestående världskongressen (”the seated Worldcon”) att publicera en röstsedel (”ballot”) för de olika alternativen som kommer att vara med i omröstningen på kongressen. Samtidigt kommer kongressen att berätta hur de som vill rösta ska göra för att betala sin röstningsavgift (”site selection fee”).

Storleken på den här avgiften är frustrerande olika från år till år, men av något begripliga anledningar. Den här avgiften omvandlas till betalning för stödjande medlemskap i det vinnande budet och därför måste de bud som ställer upp i omröstningen komma överens om hur stor avgiften ska vara. Om de inte kan komma överens finns det instruktioner i världskongressens stadgar som säger att avgiften ska ligga på medianvärdet för de föregående tre omröstningarna.

Omröstningsavgiften omvandlas alltså till medlemskap i den kongress som vinner och äger rum två år senare. Det här är normalt det billigaste sättet att bli medlem!

Att fylla i röstsedeln

Ännu har ingen av världskongressomröstningarna tillåtit elektronisk röstning, men när du nu har blivit medlem och betalat röstningsavgiften bör du i vilket fall som helst kunna ladda ner en röstsedel att skriva ut på papper. Den kan sedan skickas med posten, eller med någon som ska till kongressen, om du inte har möjlighet att närvara själv. Var noga med att kolla upp vilket datum som är sista dagen din röst måste komma in för att räknas. Det brukar vara ett par veckor före själva kongressen. Om du närvarar personligen på kongressen ska du titta efter informationen om vilken dag och tid omröstningen stänger — det brukar ofta vara ungefär klockan 18 samma kväll som maskeraden.

Precis som i Hugo-omröstningen sker rösträkningen enligt preferensrankning, så som det går till i det australiensiska valsystemet. Du ska alltså sätta ditt förstahandsval som nummer 1, ditt andrahandsval som nummer två, och så vidare. När rösterna samlats in räknas först alla förstahandsval. Om något alternativ då får egen majoritet (över 50% av rösterna) har det vunnit. Annars tas alla röstsedlar som hade det minst populära alternativet som förstahandsval till omräkning, och fördelas på det angivna andrahandsvalet, och då finns det förhoppningsvis en vinnare. Om inte fortsätter omfördelningen ända tills mer än 50% av valsedlarna har hamnat på något av alternativen.

Här är en video som demonstrerar rösträkningsförfarandet, och som kanske gör det hela lite klarare. (Filmen kommer från förra gången Helsingfors försökte få världskongressen. Observera att budet på 2017 blir det sista, så om Helsingfors inte vinner då blir det ingen Worldcon i Finland inom överskådlig framtid.)

Sammanfattning. Det här behöver du göra för att kunna rösta på Helsingforsbudet för världskongressen 2017:

  1. Skaffa ett medlemskap i Sasquan, världskongressen 2015.
  2. Lägg in en påminnelse i din kalender kring 15 juli 2015, för kring den tiden bör det finnas ett omröstningsformulär för att rösta på buden för 2017.
  3. Gå in på Sasquans webbplats för att betala omröstningsavgiften (”site selection fee”).
  4. Fyll i dina val av plats för världskongressen 2017, rangordnade med ditt favoritbud först.
  5. Skicka in din röstsedel med snigelpost, eller ta med dig den dit om du tänker närvara personligen, eller skicka den med någon som ska dit. Det är oklart om Sasquan tänker erbjuda möjligheten att rösta elektroniskt.
  6. Skicka ett meddelande till info@helsinkiin2017 och säg till om att de som arbetar för budet ska kontrollera att din röst blir mottagen. Det går också bra att höra av dig och be om hjälp om du stöter på svårigheter.