Det är konstigt med steampunk, att det som folk pekar på när de säger steampunk ofta inte alls stämmer in på beskrivningen samma människor tar till när de ska berätta vad steampunk är.

Många som ska förklara vad steampunk är börjar med alternativhistoria och science fiction. Det är framtiden som det kunde ha blivit med visionerna från Jules Verne och H.G. Wells, eller det är dåtiden som den hade varit om det gjorts mer avancerade tekniska genombrott på 1800-talet — kanske en datorrevolution med Babbage-maskiner.

Men faktum är att mycket av det som publiceras som steampunk, eller som samma personer som ger ovanstående definition pekar på när de ska visa vad som är steampunk, inte riktigt passar in på den här beskrivningen. Framför allt finns det väldigt mycket fantasyinslag och alternativhistoria med magi.

Det här ger lite lustiga effekter ibland. Som att personer som skriver saker som andra tycker är steampunk inte alltid tycker det själva. Ett exempel: Gideon Smith and the Mechanical Girl.

”The gaslamp fantasy genre is not to be confused with steampunk” säger Wikipedia. Men i verkligheten är det inte så lätt med definitioner och inte heller är det vare sig önskvärt eller lyckat ifall subgenrer blir alltför hårt mallade. Folk kommer nog att fortsätta tycka att Girl Genius är steampunk.

Inte ens de verk som gav upphov till ordet steampunk uppfyller egentligen de beskrivningar folk tar till. Varken Anubisportarna eller Homunculus eller Moorlock Night innehåller särskilt mycket alternativ 1800-talsteknologi — däremot en massa annat underligt.

Det var därför Mike Perschon (Steampunk Scholar) landade där han gjorde när han skulle ställa upp en definition för sin avhandling. Läs hans Aesthetic 101!

Egentligen vet nog ingen så där riktigt vad steampunk är, eftersom det inte är en enda specifik sak. ”Steampunk” är en sorts illusion, som sen skapar ett kreativt utrymme. Och det är ju det som är kul!

Annonser