Berättelser, det är så vi människor förstår världen. Här är ett exempel jag nyligen hittade. När Alexander Sachs försökte få president Roosevelt intresserad av att lyssna på vad Szilard, Teller och Wigner hade att säga om möjligheten att konstruera en atombomb, då berättade han tydligen följande historia — som är intressant i sig själv.

Allt jag vill är att berätta en historia för er. Under Napoleonkrigen kom en ung amerikansk uppfinnare till den franske kejsaren och erbjöd honom att bygga en flotta av ångskepp, med vilkas hjäp Napoleon, trots den osäkra vindsituatioinen, skulle kunna landstiga i England. Skepp utan segel? Detta föreföll den store korsikanen så omöjligt att han lät skicka iväg Fulton. Enligt den engelske historikern lord Acton är detta ett exempel på hur England räddades av en fiendes kortsynthet. Om Napoleon hade varit lite mer fantasifull och ödmjuk vid detta tillfälle, skulle artonhundratalets historia ha tagit en helt annan vändning.

Citerat ur: Bomben — Ett liv av Gerard DeGroot.

Annonser