[Uppdatering: jag har städat lite i texten, som var illa skriven och svårläst. Men jag har inte lagt till någon ny information.]

Jag fick ett tips om att det kunde finnas samband mellan läsning av skönlitteratur och depression, så jag har försökt läsa på om det. Det första jag hittade var den här studien (populärt beskriven, men längst ner finns en länk till originalpublikationen).

Slutsatsen är ungefär att ungdomar som lyssnar mer på musik är mer deprimerade, men att de som läser mer tenderar att vara mindre deprimerade. (Studien är gjord på 106 amerikanska ungdomar i åldrarna 7-17 år, varav lite mindre än hälften, 46, var riktigt deprimerade) Orsakssambandet är, som det så ofta brukar vara, oklart. Forskaren som citeras i artikeln säger att det inte går att säga om unga som är deprimerade lyssnar på mer musik, eller om de som lyssnar mer på musik oftare blir deprimerade. Men sambandet mellan depression och läsning är alltså negativt i den här studien, så den stödjer fortfarande min tes att läsning är objektivt nyttigt, på nåt vis. Eller säger inte emot den i alla fall.

Jag letade lite mer, för att hitta fler studier i ämnet som kanske ger en annan eller fylligare bild. Fast det var rätt svårt, insåg jag snabbt. Jag kan inte terminologin, och vet inte riktigt vad jag ska söka på för att hitta sådant som handlar om att läsa skönlitteratur (”narrative” verkar vara ett bra ord att ha med i sökningar). Det mesta som var lätt att hitta verkar ha gjorts av en och samma forskargäng. Det är några som heter Mar och Oatley, med blandade medarbetare, som verkar ha skrivit under lång tid om skönlitteraturens psykologiska effekter. (Jag vill reservera mig lite för att jag inte kan det här fältet och inte vet vad tidskrifterna är för några eller så.) De verkar i alla fall inte heller hitta något samband med depressioner. Här är ett citat från Mar, Oatley & Peterson (2009) Exploring the link between reading fiction and empathy: Ruling out individual differences and examining outcomes Communications, 34, 407–428.

If the greater social ability of frequent readers observed previously can be generalized to the real world, we would expect that readers might have a larger social network, less loneliness, and less depression.

En snabb titt på 3-4 artiklar till ger mig inga fler ledtrådar till det här ämnet. Jag är säker på att det finns mer forskning, men det var inte alldeles lätt att hitta. Om någon har fler ledtrådar, eller vet något om möjliga samband mellan läsning och depression, så tar jag gärna emot tips.

Tills vidare känner jag mig lugn. Jag tror inte att läsning är något högriskbeteende.