Jag har fått en liebster Blog award från Min andra blogg är en tidsmaskin. Jag är naturligtvis smickrad och tacksam, men jag är lite tveksam till utformningen av den här utmärkelsen. Det påminner mig om kedjebreven man fick i mellanstadiet, som utlovade allsköns olyckor till den som inte skickade vidare till fem eller tio eller hur många det nu råkade vara. Alla vet ju att det är omöjligt i längden, om ingen bröt kedjan skulle ju snart alla vara ständigt sysselsatta med att skicka vidare till varandra.

Om de fem första skulle skicka vidare till fem som i sin tur fortsätter kommer efter fyra led 625 bloggar att ha fått utmärkelsen. Det är fler än det antal bokbloggar som finns på Bokbloggar.nu. Förutsatt att ingen får utmärkelsen två gånger kommer man efter åtta led att vara uppe i 390625 utmärkta bloggar, nästan lika många som finns registrerade på nyligen.se (i skrivande stund 411176 stycken). En femdubbling till ger nästan två miljoner. En exklusiv utmärkelse, eller hur ;)

Så jag väljer att inte föra den vidare. Tänker att på det sättet blir det roligare för dem som redan har fått den, som kan få känna sig mer speciella om inte alla bloggar har samma märke. Däremot kan jag ta tillfället i akt och fixa min bloggroll, där jag har försummat att lägga till Min andra blogg är en tidsmaskin.

Annonser