Jag läser inte Nature Futures så regelbundet, så jag har missat den här grejen. Upptäckte via Hier wohnen Drachen att en berättelse där, Womanspace, har blivit ganska hårt angripen för sin sexistiska premiss: kvinnor shoppar bättre/mer än män därför att de har tillgång till en sorts parallellvärld som män inte kan komma till. Gå och läs den, om ni orkar bli irriterade, annars låt bli. Jag vill bara säga att jag tycker att det är otroligt fånigt att försvara dumheter med att ”det är ju bara en berättelse”. Som om det inte är berättelser som bygger upp vår världsbild och syn på oss själva och varandra. Man måste diskutera idéinnehållet, även om somliga kan tycka att det är onödigt.

Sedan till något roligare. Via Astrodictum Simplex (som diskuterar tyska plagiathistorier) hittar jag den här skojiga lilla filmen från Universitetsbiblioteket i Bergen, där klipp och klistra kallar fram en plagieringsande som visar hur det kan gå.

Tillägg: Jag säger bara det: ett GUI i visual Basic! Fixar allt.

Annonser