Jag måste säga, apropå vad John Scalzi säger om att bygga berättelser på andras verk, att om jag någonsin fick för mig att skriva något sådant skulle det lätt handla om Eugénie Danglars i Greven av Monte Cristo. Hon är en romanfigur som framstår som så synnerligen intressant, fastän (eller därför att) hon framställs i en lätt negativ dager. Hon skiljer sig så väldigt mycket från alla andra kvinnor som skildras i boken, och hon är självständig och har egna mål i livet. Och så rymmer hon tillsammans med sin pianolärarinna (och möjligtvis älskarinna) med avsikt att skapa sig en karriär inom musiken. Märkligt nog verkar det inte finnas någon roman om henne (inte som jag har kunnat hitta i alla fall), fastän hon är en figur som diskuteras ibland och är minst lika spännande som till exempel den galna undangömda hustrun i Jane Eyre.

Här hittade jag en liten essä om henne (som mest handlar om huruvida Eugénie är homosexuell eller inte, men även handlar om andra aspekter av hur hon beskrivs): Eugénie Danglars.

Annonser