Jim McDonald skrev på Making Light om The End of Information — hur saker som händer på internet kan försvinna i tomma intet. Maken kommenterade att det är bara när man gör något riktigt dumt online som det finns kvar för alltid, om det är något man vill ha kvar försvinner det däremot.

Det var med viss oro jag bootade min gamla dator för att se om jag verkligen hade en backup av min gamla katalog på sfweb (som inte finns längre), med min första blogg och diverse andra filer. Jo! Det finns kvar! Ganska skoj att rota i. Där fanns också katalogen från fanzinearkivet, som jag faktiskt fått förfrågningar om.

För ett antal år sedan åkte jag regelbundet till en källarlokal i Tallkrogen som tillhörde Alvar Appeltoffts minnesfond. Där satt jag timvis och katalogiserade fondens fanzinebibliotek — totalt ett par tusen fanzinenummer. Resan brukade ibland kombineras med kopiering av mitt eget fanzine på fondens kopieringsmaskin, och sedan överlämning av dem till dåvarande SFF-ordföranden på SF-bokhandeln i Gamla stan.

Så småningom visade det sig att fonden inte kunde behålla sin lokal, och fanzinearkivet donerades till Kungliga biblioteket. För att mitt arbete inte ska vara helt tillspillogivet sparade jag katalogdatabasen i excelformat (som förhoppningsvis ska gå att läsa, tänkte jag) och delade med mig av den till intresserade. Tänkte att jag kan lägga det här också, om någon skulle känna sig fanhistoriskt sinnad och vilja titta: Fanzinebibliotek-maj05.xls

Annonser