Jo, man kan ha lite olika åsikter om det där med att en novell av Stieg Larsson ”hittats på KB”, men min spontana reaktion är ungefär denna: titta, titta, någon har faktiskt gjort något med Alvarfondens donation!. Undrar vem, och hur?

Många timmar tillbringade jag i en trist källarlokal i Tallkrogen, med att katalogisera de där fanzinen — ett par tusen olika nummer av diverse utgivare, från 50-talet och framåt. Sedan visade det sig att fondens stadgar inte tillät utgifter för hyran av lokalen och så där, och det slutade med att det mesta (alla svenska fanzines minus en del dubletter) helt enkelt donerades till Kungliga Biblioteket. Jag har fortfarande lite beskyddarkänslor för den där samlingen. Och nu skrivs det om det hela i rikstidningar!

Fast SvD nämner inte vilken stiftelse fanzinesamlingen kommer ifrån.

Inte heller skriver någon att novellen och de övriga texterna förmodligen inte är av mer än fanhistoriskt intresse. Om man inte redan är intresserad av gamla sf-fanzines, varför skulle man vara intresserad bara för att dessa gavs ut av Stieg Larsson?

Undrar hur jag skulle känna mig om folk ville rota fram och reproducera mitt gamla Höst och kyrkogårdar i händelse att jag skulle bli känd och berömd. Jag skulle nog bli lite generad. Kanske smickrad också, beroende på hur det gjordes, men det skulle vara pinsamt ifall någon fäste alltför stor vikt vid de där krattiga gamla sakerna. (Annat är det med det senaste numret, det bör alla vara intresserade av :)

Annonser