Marsfredag, del 4. Jag läser Red Mars av Kim Stanley Robinson och följer upp på mina associationer.

Jag minns inte Sax Russell särskilt väl från min första läsning av Mars-trilogin, men han framstår i mitt minne som den främsta representanten för Vetenskapen i en samling av mycket framstående forskare. Det är lustigt egentligen, han är ju varken geolog eller biolog, vilket man skulle kunna tycka är relevantast för den här berättelsen, utan fysiker hämtad från ”the pantheon of great contributors to subatomic theory”. Kanske är det för att fysiken alltid är ”typvetenskapen” och partikelfysik den på något sätt i allmänna ögon mest renodlade fysikgrenen. Sax är en stereotyp, vilket också påpekas i den här artikeln på lablit.com. (Parentes — artikeln handlar om hur science fiction kan vara lab lit, och jag fattar inte riktigt varför redaktören tycker att det är viktigt att skilja vissa verk från science fiction för att hon tycker att de snarare är lab lit, efter att hon själv tydligt sagt att kategorierna ibland överlappar.)

Ska bli intressant att se hur Robinson hanterar den här stereotypen, och ifall Sax blir levande för mig i den här omläsningen. Han beskrivs i början som ugglelik, och första gången man får se honom i fokus är när han uttalar sig apropå grälet där John Boone (förste mannen på Mars och hjältefiguren nummer ett) visar sin motvilja mot religion och hamnar i luven på Phyllis.

Sax said, ”They feel we’re missing a spiritual dimension of life that earlier generations had, and they attempt to regain it using the same means.” He blinked in his owlish way, as if the problem were disposed of by being defined.

Det intryck jag får av honom är att han är en typ som är väldigt lugn och rationell i alla lägen, lite distansierad från mänskliga angelägenheter. Som en person som betraktar mänskligheten utifrån. Undrar om det håller i sig? Jag inbillar mig att det är någon sorts tänkt idealläge för objektiva vetenskapare, men jag träffar sällan sådana personer i verkligheten — kommer faktiskt inte att tänka på någon alls just nu.

I artikeln från lablit.com länkas till The Portrayal of Scientists in Science Fiction av Lucy A. Snyder på Strange Horizons. Det verkar vara en kul artikel, som jag möjligen har läst tidigare (den är från 2004) men som jag inte alls har något minne av. Den sparar jag i en flik i min browser, så kanske jag kan läsa den snart. (Så tänker jag alltför ofta… men jag håller i alla fall antalet öppna flikar för det mesta under tio.)

Annonser