Ofjädrade vagnar gåvo ofta anledning till missöden. Påven välter 1488. (Ur Uppfinningarna, ett uppslagsverk från 1920-talet.)

Jag vet allt om att hamna på sidospår och fastna i förberedelser. Ni vet, den där roliga effekten när man bara ska kolla upp en sak, och sen fastnar i läsning av Wikipedia eller angränsande artiklar i ett fysiskt uppslagsverk, eller råkar ta hem ett halvdussin böcker från biblioteket.

Fast ibland är det ju just detta som är själva behållningen av att göra saker. Det är en av anledningarna till att jag ger ut fanzines — det ger mig anledning att läsa på om roliga saker. Just nu har jag till exempel börjat att lite smått göra verklighet av min idé att göra ett temanummer om steampunk. Med anledning av det har jag börjat läsa på lite om 1800-talsteknologi och tagit fram den fantastiska boken 100 år i ord och bild som är skriven 1899 och blickar bakåt på de senaste 100 årens utveckling. Det är fascinerande, så pass intressant att jag började skissa lite på en steampunkhistoria som skulle utspela sig i ett alternativt Sverige. Fast då dyker alla andra luckor i mina kunskaper upp och gör sig påminda — så jag känner igen mig en smula i det här inlägget från fantasybloggen om hur lång tid man kan behöva läsa på för att skriva ett enda stycke eller två.

Jag vet inte om det blir något av min steampunk-berättelse, men fanzinet ska nog bli av. Förr eller senare. Om jag inte fastnar för mycket i efterforskningarna.

Jag gillar hur som helst den fantastiska optimismen och de fina skildringarna av de oerhörda framstegen. Jag har lärt mig att den stora lokomotivtävlingen som anordnades av engelska parlamentet 1829 faktiskt vanns av svensken John Ericson med hans lok The Novelty, men att han avstod priset till det något långsammare men tekniskt överlägsna The Rocket som konstruerats av George Stephenson. Sverige var lite efter, men på vissa fronter visade man framfötterna. 1897 hade Sverige störst järnvägsnät räknat per invånare i hela Europa, och i världen hade bara USA fler kilometer järnväg per person än vi.

Jag har också läst om det misslyckade jättefartyget Great Eastern som sjösattes 1857 och råkade ut för alla möjliga missöden. Under första resan föll kaptenen överbord och drunknade och fartyget gick på grund, förutom att den krängde mer än man förväntat sig och passagerare skadades av möbler som for omkring. Under en av de senare resorna bröts skovlarna i hjulen sönder och rodret gick sönder så att en kunnig passagerare var tvungen att rycka in och konstruera ett nödroder. Det gick heller aldrig att fylla den enorma passagerarkapaciteten.

Ett litet smakprov av stilen, och av 1800-talets framsteg:

Ännu för ett femtiotal år dedan var det en affär på tio till tolf dagar att göra en tur från Stockholm till Malmö med diligens, den tidens snabbaste och bekvämaste befordringsmedel till lands. Ej nog med långsamheten, äfven kostnaderna för en sådan färd förefalla oss rent af orimliga, i det att en diligensplats för detta samma afstånd, som vi nu kunna tillryggalägga på 14-15 timmar bekvämt sofvande i en kupé nätan som hemma hos oss själfva och för en kostnad af cirka 30 kronor, den tiden betingade bortåt 100 kr., oberäknadt lefnadskostnaderna under den långa resan, hvilken naturligtvis äfven satte den resandes fysik på kraftprof, som kanske skulle knäcka eller åtminstone afskräcka till och med ganska härdade nutidsturister.

Ibland tycker jag att jag kan unna mig lyxen att fastna i efterforskningar och läsande. Jag har en ganska hög stapel böcker i fönstret i sovrummet, som är tänkt som bakgrundsläsning för att skriva huvudartikeln och kanske ett par recensioner i steampunkfanzinet. Det är trevligt.

Fast ibland är det frustrerande att de resultat jag kan visa upp och det jag kan säga att jag har gjort är så litet.

(Som igår, när det tog mig över en timme att skriva en fotnot till ett inlägg på min fysikblogg, som jag fick någon annan att skriva för att jag inte tyckte att jag hade tid… Sen blev förstås fotnoten det bästa av allthop tycker jag nog, för den tillför information och säger något mer än det alla andra redan sagt: kolla här, och läs om hur mycket energi det egentligen är fråga om i partikelkollisionerna i LHC. )

Annonser