Efter vissa diskussioner om det här med spoilers funderade jag igenom vad jag vill skriva om böcker egentligen, och uppfann tre olika kategorier för bokskriverier. Dessa beskrev jag i ett recensionsmanifest i ett tidigare nummer av pappersfanzinet Landet Annien, som var avsett både som en sorts varudeklaration och som riktlinje för folk som skriver recensioner till mitt fanzine.

Nu fick Fantasybloggens diskussion av recensioner mig att äntligen bestämma mig för att lägga upp detta till allmän beskådan. Jag har ändrat ett par formuleringar efter noggrannare eftertanke. Man får gärna komma med synpunkter!

Här är alltså de tre olika kategorierna: recensioner, bokbabbel, och analys.

Recensioner

Enligt min mening är själva poängen med en recension att fungera som konsumentupplysning. En recension ska helst ge läsaren en uppfattning om ifall boken är något som hon eller han skulle vilja läsa. Det är det jag kommer att ha som riktlinje för recensioner i det här fanzinet (och på bloggen).

Eftersom många vill veta så lite som möjligt om vad som faktiskt händer i en berättelse innan man upplever den själv, tycker jag att det är rimligt att recensenter undviker att avslöja slutet. Man kan ge ledtrådar om att det finns viktiga vändpunkter i intrigen, och man kan skriva om hur man reagerar på dem — ifall de till exempel var överraskande, eller klumpigt hanterade, eller sorgliga — men vad som faktiskt händer bör man hålla inne med. Samma sak med slutet, det går förstås bra att skriva huruvida slutet fungerade väl, bröt av i stil mot den tidigare berättelsen, lämnade trådar hängande, och så vidare — bara man är lite försiktig, och låter bli att tala om det faktiska händelseförloppet förstås. Detta får bli min skiss till spoilerpolicy.

Däremot borde recensionen fokusera på hur verket är komponerat och skrivet — vem är intresserad av detta, vilka skulle uppskatta det? Är det väl genomfört, lyckas författaren med vad hon eller han verkar försöka göra? Sådana saker är intressanta.

Bokbabbel

Det jag tycker är allra roligast är egentligen inte att upplysa folk
om bra böcker, utan att diskutera intressanta detaljer. Den här
sortens skrivande tror jag att jag ska kalla för bokbabbel. Bokbabbel är för övrigt det jag tycker är det allra roligaste sättet att prata om böcker när jag träffar någon som har läst samma som jag. Det är då man börjar jämföra sina intryck av
geografin i en skog där träden flyttar sig, eller fundera på vad som drev den där munken att byta sida, eller grunna på hur kamouflage-funktionen i Angelos utility fog egentligen fungerar.

Alla utläggningar om vetenskapen i olika berättelser, också något som roar mig, hamnar förstås i den här kategorin.

Ett problem med bokbabbel är förstås att det ofta är precis det som gör en bok spännande som är kul att plocka isär och titta närmare på. Hur hängde egentligen de olika hoppen mellan parallella världar ihop i Brasyl? Ska man gå in på det är det svårt att undvika att säga något om vad som händer. Å andra sidan kanske det inte alltid
är så att detaljerna som avslöjas förstör något av spänningen. En möjlig lösning är att börja varje sådan text med att tala om vilken sorts saker som kommer att avslöjas. Är det perifera detaljer om klädedräkt, eller är det något väldigt centralt om hur förrädaren gick till väga för att smita?

Analys eller diskussion

Det kan också vara väldigt kul att analysera ett verk lite djupare, och till exempel plocka isär förutsättningar och världsbild. Eller för den delen språk och komposition. Helt klart är att sånt alltid kräver att man avslöjar
olika aspekter, och mer eller mindre förutsätter att läsaren är bekant med verket (eller avser att bli det) och att ”spoilers” inte är ett problem.

Följden blir förstås att jag rekommenderar alla som mest är intresserade av att uppleva ett verk själv att inte läsa den här typen av texter alls om man inte först läst det verk det handlar om. För att vara rättvis kanske det borde poängteras i början av texten, eller i någon sorts tydlig not.

Annonser