Hur har jag missat detta? Temaveckor om sf på Nittonde stolen. Måste kollas in. Det finns mycket om sf på den svenskspråkiga delen av www numera.

Men alldeles strax beger jag mig till Imagicon, så jag får science fiction i överflöd denna helg.

Annonser