Johan länkade nyligen till Jeff Vandermeers respons på Science Fiction and Fantasy Ethics — en blogg av folk som tycker att man ska vara snäll, ser det ut som. Eller vad det nu är. Jag ser nu på Vector-bloggen (har många länkar!) att det här bara är en mycket liten del av en stor diskussion som rasar här och där om recensioner: vad bör de vara, vad fyller de för funktion — och är det bra att bara hålla sig till att skriva positivt om bra saker?

Jag kanske tar mig för att sätta mig in i debatten, för det är ju lite intressant.