En av mina favorittankar, upprepad många gånger i bloggposter och annorstädes, är att vi redan med uppfinningen av skriften gjorde den första förlängningen av oss själva som liknar det cyberpunkförfattarna beskriver med elektroniska implantat och liknande. Ganska mycket av vad vi anser oss veta och kunna har vi ju förlagt utanför huvudet, i böcker och anteckningar (och numera på internet). Jag hittade just en artikel på Discover där det talas om just detta, i en utläggning om hur Google och internet gör oss smartare. Det är ingen skillnad på att hålla något i minnet eller i en anteckningsbok som man bär med sig, säger filosoferna Andy Clark & David J. Chalmers i den inte helt nya artikeln The Extended Mind som citeras i Discover Magazine. Sedan handlar det mer om hur hjärnan funkar och använder sig av yttre hjälpmedel.