En rolig serie öppna föreläsningar med frågestund pågår för närvarande i Uppsala: Ragnarök eller rök utan eld?. Det är alltså forskare från universitetet som pratar om framtiden och om hot mot mänskligheten. Nästa tillfälle är den 12 februari, och handlar om oljans framtid.

Jag har alltid fascinerats av undergångsscenarier och katastrofer. I grund och botten är jag ganska optimistisk inför framtiden, men det finns något kittlande i att föreställa sig möjliga fasor medan man sitter i sin trygga vrå. Det är väl i grunden samma reaktion som lockar med skräckfilm, eller för den delen som får folk att läsa allt som handlar om hur eländigt somliga av våra medmänniskor har det (det säljer lösnummer för kvällstidningarna, särskilt om det är individuella övergrepp eller tragedier). Fast dessutom är det kanske nyttigt att tänka på vad som kan hända så att man kan parera i förväg.

Alan Weisman har skrivit boken The World Without Us, som handlar om vad som skulle hända med Jorden om människan plötsligt försvann. Ganska intressant koncept, det säger ganska mycket om hur vi växelverkar med vår omvärld. Det är ingen katastrofbok, men jag kan tänka mig att den kan vara rätt intressant bakgrundsläsning om man skulle vilja skriva en efter katastrofen-berättelse av något slag. Jag läste vad Scientific American skriver om boken, och det var rätt intressant läsning.

Annonser