Är det någon mer än jag som tycker att Dave Itzkoffs kortkorta sammanfattningar av sf-böcker är lite underliga? Idén är kul, att spegla presidentkandidaterna i USA i passande sf-böcker, samt böcker som kan balansera deras ståndpunkt. Jag är dock inte säker på att jag håller med om tolkningen av poängen i flera av de här böckerna. Det är klart, det är inte helt omöjliga tolkningar heller, men det är inte riktigt så jag skulle beskriva böckerna. Exempel:

JOHN EDWARDS
Former senator from North Carolina

Should tell reporters he’s read “The Dispossessed,” by Ursula K. Le Guin: Traveling between two worlds, a well-meaning intellectual learns that bureaucracy and conformity are the inevitable consequences of a society that rejects private ownership.

Annonser