Somliga kanske minns att jag och Johan Anglemark var nominerade till GUFF i våras — det är alltså fråga om en fanfond som skickar fans från Europa till Australien eller tvärtom, för att besöka kongresser på andra sidan jorden och knyta kontakter. Hur det nu var vann ingen av oss, men i stället satte vi ihop ett litet fanzine som man nu kan ladda ner från eFanzines.com.

Annonser